EUR/USD stiger, da ECB’s protokoller viser, at ECB er parat til at handle

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analyse

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggjorde tidligere i dag regnskaberne fra sit politiske møde i april, som var noget høgeagtige, da de afslørede, at nogle embedsmænd mener, at det var vigtigt "at handle uden unødig forsinkelse " for at vise bankens vilje til at opnå prisstabilitet. [1]

Dette kommer på baggrund af høgeagtige kommentarer fra forskellige ECB-medlemmer, som har opfordret til renteforhøjelser allerede i juli. Formand Lagarde skærpede sin retorik i sidste uge og sagde, at programmet for opkøb af aktiver (APP) "bør afsluttes tidligt i tredje kvartal " og bemærkede, at der kunne følge en renteforhøjelse inden for "en periode på kun få uger ". [2]

Den amerikanske dollar har en dårlig uge på trods af onsdagens stigning på grund af en bredere risikoaversion og Powells kommentarer på Wall Street Journals Future of Everything Festival, hvor han bekræftede bankens høgepolitik og dens vilje til at få inflationen ned. [3]

EUR/USD satte nye femårige lavpunkter (1,0348) i sidste uge, men Relative Strength Index (RSI) divergerede højere, og den nuværende uge er profitabel. Vi ser stadig en sag nye måneders højder og en test af EMA200 (1.0642-60), men vi er fortsat forsigtige, og der vil sandsynligvis være behov for ny fremdrift for daglige lukninger over dette område. En vellykket indsats ville holde pause i nedadgående bias og kunne åbne døren for en genopretning mod den opadgående trendlinje fra 2022-højdepunkterne (ved runde 1.0860-80).

På trods af den joviale stemning kommer parret fra en seks ugers tabsrække, og så længe det handles under EMA200 er den mellemfristede bias fortsat på nedadgående, mens den pengepolitiske forskel stadig er ugunstig. Som sådan er EUR/USD i fare for et skub tilbage under 1,0500, selv om bjørnene kan have svært ved at genudfordre 1,0339 under disse forhold.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencer

1

Hentet 19 maj 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2022/html/ecb.mg220519~c9200dba08.en.html

2

Hentet 19 maj 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220511~4c8d4500f6.en.html

3

Hentet 03 okt 2023 https://www.youtube.com/watch

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.