EUR/USD blandet efter centralbank-blitz

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD Analyse

Både den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank modererede deres stramningstakt i denne uge med renteforhøjelser på hver et halvt procentpoint, hvilket er et tilbageskift fra en række overdimensionerede 0,75%-skridt. Dette var dog ledsaget af høj retorik og vejledning, der peger på flere renteforhøjelser forude.

Formanden Powell sagde, at banken stadig har "some ways to go " med hensyn til renterne og understregede behovet for at opretholde en restriktiv politisk holdning "for some time ". Desuden reviderede embedsmændene den terminale rentefremskrivning op og forventer nu en median på 5,1 % ved udgangen af 2023. Dette er et betydeligt løft i forhold til den tidligere prognose og indebærer en yderligere forhøjelse på 75 basispoint. [1]

ECB viste sig imidlertid at være endnu mere aggressiv og overhalede Fed, idet den sagde, at renten skal stige "betydeligt i et stabilt tempo ". Det betyder stigninger "i et tempo på 50 basispoint i en periode " ifølge Lagarde [2], hvilket tyder på potentielt yderligere stigninger på 100 basispoint.

Centralbankens aktivitet skabte volatilitet i EUR/USD, men gav ikke meget retning, mens markederne fordøjer nyhederne og forsøger at vurdere troværdigheden af deres retningslinjer. Parret kører sin tredje rentable måned i træk, og denne seneste runde af beslutninger bød ikke på noget, der kunne vende den positive bias, da ECB virkede mere høgeagtig og har mere terræn at dække sammenlignet med sin amerikanske modpart.

I går satte den nye seks måneders højder, hvilket giver den mulighed for at skubbe til 1,0787, selv om yderligere fremgang mod og ud over 1,0942 har en højere grad af vanskeligheder.

På den anden side lovede Fed også at fortsætte med at stramme op, mens den økonomiske afmatning kan udløse risikoaversion, hvilket vil være mere sandsynligt til gavn for den grønne dollar. Endvidere står EUR/USD over for et pushback omkring 38,2 % Fibonacci-niveauet på 38,2 % af faldet i 2021 High/2022 Low. Dette skaber risiko for nedadgående test af 1,0500, men der skal en katalysator til, før EMA200 (1,0370-60) kan udfordres.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencer

1

Hentet 16 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

2

Hentet 03 okt 2023 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is221215~197ac630ae.en.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.