EUR/GBP står over for vanskeligheder efter sidste uges ECB-drevne stigning

  • EURGBP
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/GBP - H4

I sidste uge foretog Bank of England sin anden renteforhøjelse i træk og bragte renten op på 0,5 %, idet fire ud af de ni medlemmer af den pengepolitiske komité stemte for en større forhøjelse til 0,75 %.

Dette fik parret til at falde til tolvmåneders lavt niveau, men kort efter BoE's meddelelse tog Den Europæiske Centralbank fat på stafetten. ECB foretog ingen politiske ændringer og er langt fra at hæve renten, men fru Lagarde udelukkede ikke stigninger i år, hvilket udgjorde et høgeagtigt skift i tonen.

Dette udløste et EUR/GBP-rally, der førte til den bedste uge siden marts 2021, men den nuværende er ledsaget af et tilbagetog. Lagarde trak i et vist omfang disse kommentarer tilbage i sit vidneudsagn i EU-Parlamentet, mens BoE-medlem Hugh Pill, der havde stemt med flertallet i torsdags, også slog en moderat tone an i dag og gik ind for en "mere afmålt og dataafhængig tilgang". [1]

EUR/GBP er på bagbenene i denne uge og er sårbar over for EMA200 og 0,8390-79-området. Et overbevisende brud ville flytte den umiddelbare bias til nedad, men det kan være tidligt for en test af 0.8337-22.

Over EMA200 mister den fælles valuta ikke initiativet og kan skubbe til et nyt 2022-højdepunkt (0.8479), men det vækker ikke tillid på nuværende tidspunkt til at tage ud af 200Days EMA (ved omkring 0.8520).

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencer

1

Hentet 07 jun 2023 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2022/monetary-policy-with-a-steady-hand-speech-by-huw-pill.pdf

Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}