Ethereum fortsætter med at overgå Bitcoin som The Merge nærmer sig

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)
  • ETHUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Til venstre ses det daglige diagram for ETH/USD, og til højre ses det daglige diagram for BTC/USD. Ethereum viser relativ styrke sammenlignet med Bitcoin.

ETH/USD har krydset fra sit bearish område mellem de nederste blå og røde bånd til den neutrale zone mellem de blå bånd. Denne bevægelse er en bullish udvikling. Desuden er dens stochastic, som måler momentum, vendt opad fra den 01. september 2022 (sort lodret).

Der er en stærk kontrast, når man sammenligner med BTC/USD. Bitcoin svælger stadig i sit svage område mellem de nederste blå og røde bånd. Desuden er dens stochastic fortsat under 20 (grønt rektangel), hvilket indikerer et stærkt nedadgående momentum

Ethereum er på vej til at revidere sin mekanik i en opgradering kaldet "The Merge." Opgraderingen er planlagt omkring 15. september og vil overgå fra proof-of-work til proof-of-stake. Denne ændring er grønnere, idet den bruger betydeligt mindre energi (op til 99 % mindre ifølge Ethereum Foundation), idet brugerne validerer transaktioner med tokens i stedet for mining

Merge kan være starten - der er planer om yderligere opgraderinger og overhalinger. Målet er at øge gennemstrømningen og sænke gebyrerne. Der er ingen tvivl om, at der er meget på spil. Men høj risiko er forbundet med høj belønning.

Handel med nyhederne: Se vores økonomiske kalender

Billede af Miloslav Hamřík fra Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.