CHN50’s langsigtede tendens er opad

  • CHN50
    (${instrument.percentChange}%)


Det ugentlige diagram for FXCM's CHN50 CFD viser en række højere lavpunkter efterfulgt af højere toppe. Dette er en opadgående tendens. Dens RSI er også på den bullish side af 50 (grønt rektangel). Jo længere den fastholder denne position, jo større er sandsynligheden for yderligere prisstigning.

Investorernes stemning er positiv. Den ledsager november måneds afslutning af den hårde lockdown. Friere indenlandske bevægelser vil frigøre opsparet efterspørgsel. Dette vil blive understøttet af åbningen af landets grænser for internationale rejser.

De politiske beslutningstagere lemper også restriktionerne i strategisk vigtige områder. Der er sat en stopper for nedskæringerne i den teknologiske industri, hvilket vil være prisstøttende, og lånerestriktioner for ejendomsudviklere lempes også. Politikken er således ved at skifte til et vækstfokus.

Den aktuelle risiko er spredningen af COVID-infektioner, og relaterede data bliver undertrykt. Hvis der er et vedvarende udbrud, vil den økonomiske aktivitet blive påvirket.

Billede af Clker-Free-Vector-Images fra Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.