AUD / USD Targets kritiske Tech-niveauer efter sin bedste uge i over 2 år

  • AUDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

AUD/USD Analyse

Sidste uges inflationsrapport fra USA viste, at det samlede forbrugerprisindeks faldt til +7,7% i oktober til det laveste niveau siden januar, mens kerneprisindekset også faldt til +6,3%. Dette udløste en dovish omprioritering af markedsforventningerne omkring Feds stramningsbane, hvilket sendte USDOLLAR lavere.

Dette hjalp AUD/USD ind i sin fjerde rentable uge i træk og den bedste siden marts 2020 i et bemærkelsesværdigt opsving fra sidste måneds toårige lavpunkter. Den mellemfristede bias er nu skiftet til opad, og tyrene forsøger nu at tage den vigtige 0,6740-50-modstand ud. Denne består af 38,2% Fibonacci af 2022 High/Low faldet og den nedadgående trendlinje fra dette høje niveau.

En vellykket indsats vil dreje den mod 200Days EMA og 50% Fibonacci i 0.6870-0.6971-regionen, selv om en yderligere fremgang til disse niveauer og videre kan vise sig at være vanskelig at opnå

Relative Strength Index (RSI) ramte imidlertid de mest overkøbte niveauer siden i hvert fald august, hvilket derefter havde udløst et fald til dette års laveste niveau. AUD/USD viser allerede i dag en vis ubeslutsomhed forud for den kritiske 38,2% Fibonacci-grænse. Under den forbliver den bredere nedtur intakt, og parret er fortsat sårbart over for EMA200 under 0,6500. Daglige lukninger under denne vil bringe november-lavpunkterne i søgelyset (0.6271), men de virker fjerne på nuværende tidspunkt.

Desuden er markedets håb om et Fed-pivot tidligere blevet skuffet, mens den politiske forskel med sin australske modpart fortsat er ugunstig for parret. Den amerikanske centralbank kan have antydet et langsommere tempo for renteforhøjelser på et tidspunkt, men udelukkede ethvert pivot og pegede på en højere slutrente end tidligere forventet. [1]

Den australske reservebank (RBA) har på den anden side allerede taget et skridt tilbage. Tidligere på måneden hævede de politiske beslutningstagere renten med blot 25 basispoint, det andet træk i træk af denne størrelse, i et dovisk skifte fra en række kraftigere træk på 0,5 %. [2]

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencer

1

Hentet 14 nov 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221102.htm

2

Hentet 03 okt 2023 https://www.rba.gov.au/media-releases/2022/mr-22-36.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Børsen: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Tallene henviser til fortiden, og tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.