Kalin Tsenov

Kalin Tsenov

Product Specialist

Kalin Tsenov has a strong research background in economics with specific interests in Geopolitics and its impact on the Financial Markets.

He joined FXCM in 2018 after obtaining a Bachelor's Degree from Leeds Metropolitan University. Initially starting as a Business Analyst in the Payment Solutions department, he is currently a Product Specialist in the Firms Product & Strategy department.

  • Cyber Security in the Context of the Israel – Hamas Conflict

    The situation in the Middle East is troubling to say the least, with a developing conflict since the Hamas attacks on Israel in early October. Since the attack occurred, and the subsequent response by the Israeli government, the world media has mainly covered the developments on the ground. But apart from the physical attack, which the world's attention has focused on, there have been cyber attacks on Israel too. Although…

  • Which F1 Sponsors are Tradable?

    Formula 1 is a sport that needs no introduction. It is the pinnacle of the motorsport world and its Grand Prix races are amongst the biggest events in all of sport. The global audience for Formula One in 2021 stood at 445 million viewers worldwide. F1 teams make the most of this exposure by striking sponsorship deal with major companies, who pay hefty fees for the right to place their…

  • Crypto Mining Companies

    As cryptocurrency gains more widespread adoption and popularity, crypto mining companies are coming under the spotlight. Instead of buying Bitcoin or Ethereum, crypto traders and investors are buying crypto mining stocks in order to gain "crypto exposure". These crypto mining stocks are attractive to the more risk averse trader as they tend to experience lesser market volatility than the underlying coins. How are these companies making money? Like any other…

Ansvarsfraskrivelse

Disse materialer udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, din investeringserfaring eller din aktuelle finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. Sørg for at læse og forstå vores fuldstændige ansvarsfraskrivelse vedrørende ovenstående oplysninger, som kan tilgås her.

Spreads Widget: Når statiske spreads vises, afspejler tallene et tidsstemplet øjebliksbillede, når markedet lukker. Spreads er variable og er underlagt forsinkelser. Priserne for enkelt aktier er underlagt en forsinkelse på 15 minutter. Tallene for spreads er kun til oplysningsformål. FXCM er ikke ansvarlig for fejl, udeladelser eller forsinkelser, eller for handlinger, der er baseret på disse oplysninger.