Erhvervskunder

FXCM tilbyder en række forskellige kontotyper til forskellige typer af investorer. For at vi kan afgøre, hvilken ansøgning der er den rette, bedes du krydse de felter af, der gælder for dig nedenfor.

Hvilken kontotype er den rigtige for mig?

Sæt venligst kryds i de relevante felter.

Kontrollere Berettigelse
Ansvarsfraskrivelse
1

CCY: Forkortelse for valuta.

2

Direktivet om markeder for finansielle instrumenter 2014/65/EU fastsætter, at når FXCM ("vi") leverer finansielle tjenesteydelser, skal FXCM anmode kunden ("du") om at give oplysninger om din viden og erfaring inden for investeringsområdet vedrørende den specifikke type produkt eller tjenesteydelse, der tilbydes eller anmodes om, samt besvare spørgeskemaet om produktkendskab. Vi vil derefter vurdere, om produktet eller tjenesten er egnet til dig. Dette kaldes "Egnethedsvurdering".