Какви акции се движат днес?

Търгувайте със CFD-та върху акции с нулева комисиона

Heat Map на акциите - преглед на най-подвижните акции

Топ движения Акции на CFD Forex Кошници Криптовалути Индекс Стоки Метали Акции на CFD ${siteSharesLabelSuffix}

Топ движения

Акции на CFD

Акции на CFD ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Кошници

Криптовалути

Индекс

Стоки

Метали

Топ движения

Акции на CFD

Акции на CFD ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Кошници

Криптовалути

Индекс

Стоки

Метали

Топ движения

Акции на CFD

Акции на CFD ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Кошници

Криптовалути

Индекс

Стоки

Метали

${instrument.symbol} (${instrument.ticker}) ${instrument.priceChange}%

Защо да търгувате с акции с FXCM?

  • Нулеви комисиони1 и тесни спредове
  • Мощни инструменти, анализи, обучение и прозрения на ваше разположение
  • Бързо и прозрачно изпълнение на сделките
  • Малки размери на договорите за нови търговци
  • Търгувайте с ливъридж2 с ниски маржин изисквания
  • Нагоре или надолу, възползвайте се от предимствата си с дълги и къси сделки

Shares Trading with Zero Commissions at FXCM!

04/03/2021

Последна актуализация 24 ноември 2020 г.

Започнете!

1
чрез подаване на онлайн заявлението.
2
Проучете предлагането на нашите акции в платформата за търговия.
3
Фондирайте сметката си и направете първата си сделка.

Не сте готови да отворите сметка?
Почувствайте платформата, като се регистрирате за Безплатна практическа сметка.

Оповестяване
1

При изпълнение на сделките на клиентите FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиони при отваряне и затваряне на сделка, добавяне на надбавка към роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

2

Ливъридж: Ливъриджът е нож с две остриета и може значително да увеличи печалбите ви. Той може също толкова драстично да увеличи и загубите ви. Търговията с чуждестранна валута/договор за разлики с каквото и да е ниво на ливъридж може да не е подходяща за всички инвеститори.

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Спредове в реално време: При показването на статични спредове, цифрите отразяват снимка с времеви печат към момента на затваряне на пазара. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните се публикуват с 15 минути закъснение и са само за информационни цели. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения, както и за действия, основани на тази информация.