Market Scanner

Най-добрите показатели се срещат с най-добрите продукти. С Market Scanner на FXCM получавате бърз начин за проверка на Forex и CFD, като използвате техническите параметри, които ви харесват най-много. Изберете предпочитаните от вас индикатори и времева рамка и сканирайте - ние ще ви дадем петте най-силни сигнала.

Разширяване на всички Свиване на всички
Сила Символ Сигнал Цена
Оповестяване

Маркет скенерът не взема под внимание вашите индивидуални лични обстоятелства и цели за търговия. Поради това той не трябва да се разглежда като лична препоръка или инвестиционен съвет. Миналото представяне не е показателно за бъдещи резултати. Няма гаранция, че системите, техниките за търговия, методите за търговия и/или индикаторите ще доведат до печалби или няма да доведат до загуби.

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.