Сигнали за пазарни данни

Пазарните данни на FXCM предлагат полезна информация, която ви помага да откриете потенциални възможности за търговия. С FXCM Market Data сте в крак с най-новите цени, тенденции в обема, тенденции в търговските настроения и историческите тенденции на много инструменти. Получавате бърза представа за пазара чрез нашия собствен индекс на спекулативните настроения (SSI) и др. Следвайте пазарните данни на FXCM в реално време @FXCM_MarketData.

Зареждане на сигнали...

Оповестяване

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.