Спред Разходи

  • До 54%* по-малко разходи за търговия
  • Започнете да търгувате с НУЛЕВИ комисиони1
  • По-дълбоки отстъпки за активни търговци
*

По-ниски спредове се предлагат само за определени продукти. Сравнението се основава на средните спредове на Stratos Group за периода от 1 април 2023 г. до 30 юни 2023 г. Спредовете могат да варират. Миналото представяне не е показател за бъдещи резултати.

Най-популярни Акции Акции на AU Forex Кошници с акции Форекс кошници Криптовалути Индекси Стоки Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Най-популярни

Акции

Акции на AU

Forex

Кошници

Кошници

Криптовалути

Индекси

Стоки

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Най-популярни

Акции

Акции на AU

Forex

Кошници с акции

Форекс кошници

Криптовалути

Индекси

Стоки

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Най-популярни

Акции

Акции на AU

Forex

Кошници с акции

Форекс кошници

Криптовалути

Индекси

Стоки

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Инструмент Цена 24-часов % 1-годишен период
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Tъргувай
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Последна актуализация: ${lastUpdated}

Оповестяване
1

При изпълнение на сделките на клиентите FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиони при отваряне и затваряне на сделка, добавяне на надбавка към роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

Сметки за търговия: Стратегиите за ценови арбитраж са забранени и FXCM определя по свое усмотрение какво включва стратегията за ценови арбитраж. Сметките за търговия предлагат спредове плюс цени с надбавка. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Ливъриджът за FX и CFDS варира за всеки инструмент. Основните валутни двойки са по подразбиране 30:1, неосновните валутни двойки, златото и основните индекси са по подразбиране 20:1, стоките, различни от злато, и неосновните индекси са по подразбиране 10:1, 5:1 за отделни акции и други референтни стойности, а криптовалутите са по подразбиране 2:1.

Показаната средна разлика за US30, NAS100, GER30, SPX500, UK100 and AUS200 е само за пиковите часове (7:00-21:00 GMT). Считано от 12 септември 2021 г., тези инструменти остават отворени и извън пиковите часове (0:30-7:00 GMT). Спредовете могат да се увеличат извън пиковите часове, за повече информация относно часовете за търговия и спредовете, моля, посетете FXCM Help.

Спредове в реално време: При показването на статични спредове, цифрите отразяват снимка с времеви печат към момента на затваряне на пазара. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните се публикуват с 15 минути закъснение и са само за информационни цели. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения, както и за действия, основани на тази информация.