Планирани актуализации на маржа

Какво е марж?

Маржинът може да се разглежда като депозит, даден на добра воля, необходим за поддържане на открити позиции. Това не е такса или транзакционен разход, а просто част от собствения капитал на сметката ви, заделена и разпределена като маржин депозит. Размерът на маржин депозита, който се изисква от вас за всяка валутна двойка, варира в зависимост от профила ви на ливъридж, Научете повече

Колко често се актуализират изискванията за маржин за FX и CFD?

Маржин изискванията могат периодично да се променят, за да се отчетат промените в пазарната волатилност и текущите обменни курсове. Например маржин изискването (MMR) за конкретна валутна двойка се изчислява като процент от условната стойност на тази двойка. Тъй като обменните курсове за всяка конкретна валутна двойка се колебаят нагоре или надолу, маржин изискването за тази двойка трябва да се коригира. Например, ако еврото се засили спрямо щатския долар, ще се изисква по-голям маржин за поддържане на позиция EUR/USD в сметка, деноминирана в щатски долари

FXCM не предвижда повече от една актуализация месечно, но екстремни пазарни движения или риск от събития могат да наложат непланирани актуализации в рамките на месеца. Актуалните изисквания за маржин могат да бъдат намерени и в прозореца Simple Dealing Rates на Trading Station.

Колко често се актуализират маржин изискванията за единични акции, криптовалути и кошници с акции?

Маржин изискванията за Акции, Криптовалутни продукти и Кошници с акции се актуализират ежедневно по време на пазарната пауза, но може да бъдат актуализирани и в рамките на деня. Моля кликнете на линковете по-долу за повече информация или отворете Trading Station, за да видите най-новите маржин изисквания

Как мога да управлявам маржа си?

Моля, следете внимателно своя използваем маржин (Usable margin), като се уверите, че той остава над нулата. Препоръчваме използваемият маржин да е поне 80% от собствения капитал на сметката Ви (използваем маржин плюс използван маржин). За да увеличите използваемия си маржин, можете да:

  • Депозирате средства, за да увеличите собствения капитал; или
  • Затворите отворени позиции, за да търгувате с по-малки размери на лота.
Договорите за разлика(ДЗР/CFD) са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж.

Към ${ textDate(dateValue) }

Филтриране и сортиране
Инструмент Ефективен MMR
${ formatDate(currentDate) }
Следваща актуализация
${ formatDate(upcomingDate) }
Промяна 1 FXCM Contract Equals
Оповестяване

Всички стойности се показват за 1K FX (или) 1 договор CFD. Възможно е да настъпят промени по време на търговския ден. Актуалните изисквания за маржин (за лот от 1К) се показват в прозореца Simple Dealing Rates на Trading Station. Историческите стойности ще бъдат налични до 12 месеца.