Календар за дивиденти на FXCM

Дивидентите могат да окажат влияние върху размера на овърнайт разходите, които плащате или печелите по вашата позиция с ДЗР върху акции. Когато се изплаща дивидент по дадена акция, стойността на акцията ще спадне. Късите позиции ще бъдат повлияни положително от спада на цената, докато дългите позиции ще бъдат повлияни отрицателно. Следователно корекциите за дивидент се прилагат за ДЗР върху акции, за да се неутрализира въздействието от понижението на цената. Ако държите дълга позиция, ви се начислява отрицателна корекция при изплащане на дивидента. Ако държите къса позиция, ще ви бъде начислена положителна корекция при изплащане на дивидента. За повече информация вижте често задаваните въпроси под таблицата.

Не са известни предстоящи дивиденти тази седмица.

Кога се прилагат дивидентите? Как мога да избегна дивидентите?

Дивидентите се прилагат в навечерието на последната дата за сключване на сделки с акции.

Например, ако последната дата за сключване на сделки с акции е 3 февруари, всички позиции, държани в края на 2 февруари, ще подлежат на корекция на дивидента. За да избегнете плащането на дивиденти, можете да затворите позицията си преди 17:00 EST и корекцията няма да се прилага.

Защо дългите позиции се кредитират по-малко, отколкото късите се дебитират?

Разликата може да е резултат както от надбавката на FXCM, така и от удръжките.

Например за акции на САЩ, съгласно чл. 871 от данъчния кодекс на САЩ, се прилага данък върху корекциите на дивиденти на търговците на деривати върху акции на САЩ.

В съответствие със задължението на FXCM по този данъчен регламент на САЩ, 30% от всички кредитирани корекции на дивиденти се удържат и прехвърлят от FXCM на Данъчната служба на САЩ (IRS).1

Къде мога да видя предстоящите дивиденти?

Сумата на дневния дивидент може да бъде видяна от Simple Dealing Rates прозореца в платформата Trading Station в колоните, обозначени като "Div S" (За позиции за продажба/къси позиции) или "Div B" (За позиции за покупка/дълги позиции).

Моля, обърнете внимание: Предстоящите дивиденти се показват в насрещната валута на инструмента (Например, ако Netfix покаже "Div B" 0.23, това ще бъде кредит от 0.23 USD за минимален размер на сделката или ако Barclays покаже "Div S" -1.32, това ще бъде дебит от 1.32 GBP за минимален размер на сделката)

Къде мога да видя минали дивиденти?

Изплатените или спечелените дивиденти по конкретна позиция могат да бъдат намерени в извлечението от сметката.

Достъпът до извлеченията от сметките се осъществява чрез бутона "Reports" в платформата Trading Station (настолна, уеб или мобилна) или в www.myfxcm.com, като използвате потребителското име на сметката, за която искате да генерирате отчета. От менюто отидете на "My Info" (Моята информация)-> "Reports" (Отчети). Попълнете всяко поле, както желаете, и след това кликнете върху синия бутон "Get Report" (Получаване на отчет).

Оповестяване
1

Това данъчно третиране се прилага по подразбиране за всички позиции и може да бъде променено в бъдеще. Възможно е да са налични отстъпки в зависимост от индивидуалните ви данъчни обстоятелства и пребиваване или да се различават в зависимост от съответната юрисдикция. Моля, свържете се с отдела за поддръжка на FXCM, ако смятате, че имате право на отстъпка, за допълнителна информация, която ще трябва да предоставите. Тази информация е само за справка и разчитането на съдържащата се в нея информация не е алтернатива на правен съвет от адвокат или друг професионален доставчик на правни/счетоводни услуги. Тази информация не е предназначена за финансов или инвестиционен съвет и не трябва да се тълкува като такъв. Потърсете съвет от отделен финансов съветник. FXCM не поема отговорност за грешки, неточности или пропуски; не гарантира точността, пълнотата на информацията или други елементи, съдържащи се в тези материали.

Календар на дивидентите: Календарът на дивидентите е ориентировъчен и подлежи на промяна. Календарът на дивидентите се предоставя само с информационна цел. За да видите точната сума, с която ще бъде кредитирана или дебитирана сметката Ви, моля, прегледайте прозореца за дилърски курсове в Trading Station в навечерието на последната дата за сключване на сделки с акции.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}