Изтичане на срока на CFD(ДЗР) с FXCM

Последна актуализация: 2024-06-19 01:06:59 GMT

USOil

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юли-24 19-юни-24

Предстоящо

авг.-24 19-юли-24

Предишен

юни-24 20-май-24

UKOil

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

авг.-24 27-юни-24

Предстоящо

сеп.-24 30-юли-24

Предишен

юли-24 30-май-24

NGAS

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юли-24 24-юни-24

Предстоящо

авг.-24 25-юли-24

Предишен

юни-24 27-май-24

LCattleF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

авг.-24 19-юли-24

Предстоящо

окт.-24 20-сеп.-24

Предишен

юни-24 24-май-24

HeatingOilF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юли-24 26-юни-24

Предстоящо

авг.-24 29-юли-24

Предишен

юни-24 29-май-24

GasolineF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юли-24 26-юни-24

Предстоящо

авг.-24 29-юли-24

Предишен

юни-24 29-май-24

SOYF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юли-24 21-юни-24

Предстоящо

авг.-24 24-юли-24

Предишен

май-24 23-апр.-24

CORNF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юли-24 21-юни-24

Предстоящо

сеп.-24 23-авг.-24

Предишен

май-24 23-апр.-24

WHEATF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

сеп.-24 16-авг.-24

Предстоящо

дек.-24 15-ное.-24

Предишен

юли-24 14-юни-24

Copper

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юли-24 26-юни-24

Предстоящо

сеп.-24 28-авг.-24

Предишен

май-24 26-апр.-24

BUND

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

сеп.-24 05-сеп.-24

Предстоящо

дек.-24 05-дек.-24

Предишен

юни-24 05-юни-24

VOLX

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юли-24 16-юли-24

Предстоящо

авг.-24 20-авг.-24

Предишен

юни-24 17-юни-24

2USNote

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

сеп.-24 28-авг.-24

Предстоящо

дек.-24 27-ное.-24

Предишен

юни-24 29-май-24

5USNote

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

сеп.-24 28-авг.-24

Предстоящо

дек.-24 27-ное.-24

Предишен

юни-24 29-май-24

10USNote

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

сеп.-24 28-авг.-24

Предстоящо

дек.-24 27-ное.-24

Предишен

юни-24 29-май-24

Bobl

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

сеп.-24 05-сеп.-24

Предстоящо

дек.-24 05-дек.-24

Предишен

юни-24 05-юни-24

Schatz

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

сеп.-24 05-сеп.-24

Предстоящо

дек.-24 05-дек.-24

Предишен

юни-24 05-юни-24

FED30D

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юни-24 26-юни-24

Предстоящо

юли-24 29-юли-24

Предишен

май-24 29-май-24

EURIBOR3M

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

сеп.-24 12-сеп.-24

Предстоящо

дек.-24 12-дек.-24

Предишен

юни-24 13-юни-24

SONIA3M

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юни-24 13-сеп.-24

Предстоящо

сеп.-24 13-дек.-24

Предишен

мар.-24 14-юни-24

IBHY

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юли-24 27-юни-24

Предстоящо

авг.-24 30-юли-24

Предишен

юни-24 30-май-24

CarbonF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

ян.-25 13-дек.-24

Предстоящо

Предстои да бъде обявено

Предишен

ян.-24 14-дек.-23

CoffeeNYF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

сеп.-24 12-авг.-24

Предстоящо

дек.-24 08-ное.-24

Предишен

юли-24 10-юни-24

SugarNYF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юли-24 21-юни-24

Предстоящо

окт.-24 23-сеп.-24

Предишен

май-24 23-апр.-24

Важни бележки относно изтичането на срока на валидност

Отворените позиции на датата на "падежа" с FXCM, ще бъдат затворени по време на пазарната пауза, по нашата цена (купува/продава) от затварянето на пазара, приблизително в 17:00 EST**
Всички стоп/лимитни и висящи поръчки, които са свързани с изтичащия договор, ще бъдат затворени. Когато договорът изтече, всички плаващи P/L към момента ще бъдат реализирани.
** Цената на изтичане се взима 15 минути по-рано в петък, тъй като затварянето на пазара е приблизително в 16:45 EST. Bund Цената на изтичане винаги се взима един час по-рано, тъй като затварянето на пазара за BUND е приблизително в 16:00 EST дневно.
Последна актуализация: 1 май 2020 г.