Изтичане на срока на CFD(ДЗР) с FXCM

Последна актуализация: 2023-03-25 10:03:58 GMT

USOil

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

май-23 19-апр.-23

Предстоящо

юни-23 19-май-23

Предишен

апр.-23 20-мар.-23

UKOil

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

май-23 30-мар.-23

Предстоящо

юни-23 27-апр.-23

Предишен

апр.-23 27-фев.-23

NGAS

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

апр.-23 27-мар.-23

Предстоящо

май-23 24-апр.-23

Предишен

мар.-23 22-фев.-23

LCattleF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юни-23 19-май-23

Предстоящо

авг.-23 21-юли-23

Предишен

апр.-23 17-мар.-23

HeatingOilF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

апр.-23 29-мар.-23

Предстоящо

май-23 26-апр.-23

Предишен

мар.-23 24-фев.-23

GasolineF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

апр.-23 29-мар.-23

Предстоящо

май-23 26-апр.-23

Предишен

мар.-23 24-фев.-23

SOYF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

май-23 20-апр.-23

Предстоящо

юли-23 23-юни-23

Предишен

мар.-23 07-фев.-23

CORNF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

май-23 06-апр.-23

Предстоящо

юли-23 23-юни-23

Предишен

мар.-23 06-фев.-23

WHEATF

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

май-23 14-апр.-23

Предстоящо

юли-23 16-юни-23

Предишен

мар.-23 14-фев.-23

Copper

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

май-23 26-апр.-23

Предстоящо

юли-23 28-юни-23

Предишен

мар.-23 24-фев.-23

BUND

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юни-23 07-юни-23

Предстоящо

сеп.-23 06-сеп.-23

Предишен

мар.-23 07-мар.-23

VOLX

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

апр.-23 18-апр.-23

Предстоящо

май-23 16-май-23

Предишен

мар.-23 21-мар.-23

2USNote

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юни-23 29-май-23

Предстоящо

сеп.-23 29-авг.-23

Предишен

мар.-23 24-фев.-23

5USNote

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юни-23 29-май-23

Предстоящо

сеп.-23 29-авг.-23

Предишен

мар.-23 24-фев.-23

10USNote

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юни-23 29-май-23

Предстоящо

сеп.-23 29-авг.-23

Предишен

мар.-23 24-фев.-23

Bobl

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юни-23 07-юни-23

Предстоящо

сеп.-23 06-сеп.-23

Предишен

мар.-23 07-мар.-23

Schatz

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юни-23 06-юни-23

Предстоящо

сеп.-23 05-сеп.-23

Предишен

мар.-23 06-мар.-23

FED30D

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

мар.-23 29-мар.-23

Предстоящо

апр.-23 26-апр.-23

Предишен

фев.-23 24-фев.-23

EURIBOR3M

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

юни-23 15-юни-23

Предстоящо

сеп.-23 14-сеп.-23

Предишен

мар.-23 09-мар.-23

SONIA3M

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

мар.-23 16-юни-23

Предстоящо

юни-23 15-сеп.-23

Предишен

дек.-22 10-мар.-23

IBHY

Фючърсен месец FXCM падеж

Текущ

апр.-23 30-мар.-23

Предстоящо

май-23 27-апр.-23

Предишен

мар.-23 27-фев.-23

Важни бележки относно изтичането на срока на валидност

Отворените позиции на датата на "падежа" с FXCM, ще бъдат затворени по време на пазарната пауза, по нашата цена (купува/продава) от затварянето на пазара, приблизително в 17:00 EST**
Всички стоп/лимитни и висящи поръчки, които са свързани с изтичащия договор, ще бъдат затворени. Когато договорът изтече, всички плаващи P/L към момента ще бъдат реализирани.
** Цената на изтичане се взима 15 минути по-рано в петък, тъй като затварянето на пазара е приблизително в 16:45 EST. Bund Цената на изтичане винаги се взима един час по-рано, тъй като затварянето на пазара за BUND е приблизително в 16:00 EST дневно.
Последна актуализация: 1 май 2020 г.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}