Търговия с ДЗР върху акции

Нулеви комисиони*

Защо да търгувате с акции с FXCM?

ТЪРГОВИЯ С УДЪЛЖЕНИ ЧАСОВЕ - US Shares (24-часови акции)

Търгувайте на пазарите преди и след работното време, както и през нощта с избрани популярни американски акции, включително Tesla, Apple, Amazon и други..

Започнете с малки суми

Контролирайте и мащабирайте размера на позицията си от 1/10 от Акция.

Ливъридж

Търгувайте с най-добрите международни CFD върху акции от САЩ, Великобритания, Хонг Конг1,Австралия и Европа с ниски изисквания за маржин. Не забравяйте обаче, че търговията с маржин е рискова, тъй като може значително да увеличи и загубите ви. За влизане на пазара се изисква само 20% маржин.

Къса търговия

Трейдърите на CFD (ДЗР) могат да отварят дълги или къси позиции с едно кликване на бутона и да спекулират както с печалбите, така и със загубите на дадена акция.

Платформа по избор

Търгувайте на платформата Trading Station, MT4 или чрез API.

Най-популярни Акции Акции на AU Forex Кошници с акции Форекс кошници Криптовалути Индекси Стоки Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Най-популярни

Акции

Акции на AU

Forex

Кошници

Кошници

Криптовалути

Индекси

Стоки

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Най-популярни

Акции

Акции на AU

Forex

Кошници с акции

Форекс кошници

Криптовалути

Индекси

Стоки

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Най-популярни

Акции

Акции на AU

Forex

Кошници с акции

Форекс кошници

Криптовалути

Индекси

Стоки

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Инструмент Цена 24-часов % 1-годишен период
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Последна актуализация: ${lastUpdated}

${share.name}

Започнете!

1

1. ,чрез подаване на онлайн заявление.

2

2. Захранете сметката си и направете първата си сделка

3

3. Проучете предлагането на нашите акции в платформата за търговия.

Не сте готови да отворите (реална) сметка?
Почувствайте платформата, като се регистрирате за безплатен тренировъчен акаунт.

Изберете своята платформа

Търговията с акции е разрешена във всички платформи за търговия на FXCM

Разглеждане на акции в Trading Station

Къде мога да намеря акции в моя акаунт?

Можете да търсите конкретен CFD на акции или да прегледате цялото предлагане в нашия списък със символи. След като знаете името на компанията или символа, с който искате да търгувате, просто кликнете два пъти, за да се абонирате, и инструментът ще се появи в прозореца Dealing Rates.

Какви са разходите за търговия?

Когато търгувате със CFD на акции с FXCM, разходите за търговия са включени в спреда и не се начисляват допълнителни комисиони при откриване или затваряне на позиции, а за разлика от много други брокери няма минимални нива на комисионите, така че при FXCM можете да избегнете допълнителните разходи при сключване на по-малки сделки.

Разходите за спреда могат лесно да бъдат изчислени в платформата Trading Station, тъй като можете да видите спредовете и стойността на пипсовете в реално време (в деноминацията на сметката Ви), преди да въведете каквато и да е сделка. За да изчислите разходите за спред във валутата на вашата сметка:

(стойност на пипс) x (брой договори) x (спред) = обща цена на сделката

Мога ли да задържам позициите си дългосрочно?

Докато в сметката ви има достатъчно маржин, можете да държите позицията си за неопределено време.

Всички позиции, държани след затварянето на борсовия пазар, могат да бъдат обект на "такса за овърнайт финансиране", която се отразява в сметката на FXCM като "Rollover". Корекцията за финансиране ще се извърши по сметката след затварянето на съответната борса. Посетете нашето Ръководство за CFD продукти за повече информация.

Таксите за овърнайт финансиране се актуализират ежедневно и могат да се видят в платформите за търговия в рубриките RollB и RollS.

Често задавани въпроси

Какъв капитал ми е необходим, за да започна да търгувам със CFD-та върху акции?

Търговията с CFD-та върху акции с FXCM ви позволява да използвате само част от капитала. За инвеститорите на дребно се предлага ливъридж от приблизително 5:1 за отделни акции. Ако отворите позиция на стойност 100 USD, ще ви е необходим маржин от приблизително 20 USD. Изискванията за маржин за всяка акция се актуализират веднъж дневно и могат да се видят в платформата Trading Station

Как работи фракционната акция?

Минималните размери на търговията на FXCM са стойността на една десета от действителна акция: въвеждането на размер "1" в платформата на FXCM ще постави размер на търговията, еквивалентен на 0,1 акции.

Моля, обърнете внимание, че Акциите на Хонг Конг могат да се търгуват само на стъпки от 1 Акция.

Как се изплащат дивиденти?

Корекциите на дивидентите ще се прилагат в навечерието на последната дата за сключване на сделки с акции. Корекцията ще се появи във Вашето извлечение. Дългите позиции ще получат корекция, а късите позиции ще бъдат дебитирани.

Начислява ли FXCM данъци на клиенти, търгуващи със CFD върху акции?

FXCM не начислява данъци, когато отваряте и затваряте CFD позиция.

Въпреки това, съгласно данъчния кодекс на САЩ, се прилага данък при източника върху корекциите на дивиденти за търговците на деривати върху акции на САЩ. В съответствие със задължението на FXCM по данъчните правила на САЩ, 30% от всички кредитирани корекции на дивиденти по CFD върху акции или Кошници с акции се удържат и предават от FXCM на данъчната служба.2

Това данъчно третиране се прилага по подразбиране за всички позиции и може да бъде променено в бъдеще. Възможно е да са налични отстъпки в зависимост от индивидуалните ви данъчни обстоятелства и пребиваване. Посетете нашето Ръководство за CFD продукти за повече информация.

Как се обработват корпоративните действия?

С изключение на дивиденти и разделяне на акции. FXCM не обработва повечето корпоративни действия. В случай на корпоративно действие FXCM определя в съответствие с пазарната практика подходящата корекция, ако има такава, която да бъде направена в текущата договорна стойност или договорно количество на всички отворени позиции, за да се запази икономическият еквивалент на вашата позиция или да се отрази ефектът от събитието върху съответната базова акция

Трябва ли да плащам абонаментна такса за данни?

Не, не е необходимо да плащате абонаментна такса за данни, когато търгувате със CFD върху акции в FXCM. Можете да получите достъп до ценова котировка в реално време на вашата сметка в FXCM. Моля, имайте предвид, че цената се забавя с 15 минути на демо сметката

Shares Trading with Zero Commissions at FXCM!

04/03/2021

Последна актуализация 4 март 2021 г.

Оповестяване
1

Акциите HK могат да се търгуват само на стъпки от 1 акция.

2

Това данъчно третиране се прилага по подразбиране за всички позиции и може да бъде променено в бъдеще. Възможно е да са налични отстъпки в зависимост от индивидуалните ви данъчни обстоятелства и пребиваване или да се различават в зависимост от съответната юрисдикция. Моля, свържете се с отдела за поддръжка на FXCM, ако смятате, че имате право на отстъпка, за допълнителна информация, която ще трябва да предоставите. Тази информация е само за справка и разчитането на съдържащата се в нея информация не е алтернатива на правен съвет от адвокат или друг професионален доставчик на правни/счетоводни услуги. Тази информация не е предназначена за финансов или инвестиционен съвет и не трябва да се тълкува като такъв. Потърсете съвет от отделен финансов съветник. FXCM не поема отговорност за грешки, неточности или пропуски; не гарантира точността, пълнотата на информацията или други елементи, съдържащи се в тези материали.

*

При изпълнение на сделките на клиентите FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиони при отваряне и затваряне на сделка, добавяне на надбавка към роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

Спредове в реално време: При показването на статични спредове, цифрите отразяват снимка с времеви печат към момента на затваряне на пазара. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните се публикуват с 15 минути закъснение и са само за информационни цели. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения, както и за действия, основани на тази информация.