Регулация

Като гласовит защитник на регулирането на валутния пазар и повишената защита на инвеститорите, групата компании FXCM (наричана заедно "групата FXCM") има компании, регистрирани и регулирани от много от най-уважаваните регулаторни органи в света.

FXCM EU LTD ("FXCM EU") е кипърски инвестиционен посредник ("КИП"), регистриран в кипърския департамент по регистрация на дружества (HE 405643) и оторизиран и регулиран от кипърската комисия по ценни книжа и борси ("CySEC") под номер на лиценз 392/20. Регистриран адрес: DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Никозия, Кипър.

УСЛУГИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

FXCM EU е оторизирана да предоставя следните услуги:

Инвестиционни услуги:

  • Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти.
  • Изпълнение на нареждания от името на клиенти.
  • Сделки за собствена сметка.

Съпътстващи услуги:

  • Съхраняване и управление на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителство и свързани услуги, като управление на парични средства/обезпечения
  • Предоставяне на кредити или заеми за един или повече финансови инструменти, когато дружеството, предоставящо кредита или заема, участва в сделката;
  • Валутни услуги, когато те са свързани с предоставянето на инвестиционни услуги.

Финансови инструменти:

  • Прехвърляеми ценни книжа;
  • Финансови договори за разлики.

КЛИЕНТСКИ ПАРИ

Сметките в FXCM EU са отделени в съответствие с правилата за клиентски пари на CySEC. Съответно, в малко вероятния случай на неизпълнение, средствата на клиентите, държани в отделените сметки, са защитени и не могат да бъдат използвани в полза на други кредитори. Научете повече за сигурността на средствата на клиентите.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}