Пазарите се движат

Търгувайте с волатилността

€0 Kомисиони за търгувия на Акции, Форекс, Биткойн, злато и петрол1

Какво се случва на пазара?

Вижте днешните топ движения, което е чудесен начин да видите възможностите за търговия.

Топ движения Акции на CFD Forex Кошници Криптовалути Индекс Стоки Метали

Топ движения

Акции на CFD

Forex

Кошници

Криптовалути

Индекс

Стоки

Метали

Топ движения

Акции на CFD

Forex

Кошници

Криптовалути

Индекс

Стоки

Метали

Топ движения

Акции на CFD

Forex

Кошници

Криптовалути

Индекс

Стоки

Метали

${instrument.symbol} (${instrument.ticker}) ${instrument.priceChange}%

€0 Търговия с комисионна на акции, Форекс, биткойн, злато и петрол1

Най-популярни Акции Акции на AU Forex Кошници с акции Форекс кошници Криптовалути Индекси Стоки

Най-популярни

Акции

Акции на AU

Forex

Кошници

Кошници

Криптовалути

Индекси

Стоки

Най-популярни

Акции

Акции на AU

Forex

Кошници с акции

Форекс кошници

Криптовалути

Индекси

Стоки

Най-популярни

Акции

Акции на AU

Forex

Кошници с акции

Форекс кошници

Криптовалути

Индекси

Стоки

Символ Купува Продава Спред Промяна
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.bid} ${instrument.ask} ${ instrument.spread | formatSpread } ${instrument.percentChange}%
Tъргувай

Последна актуализация: ${lastUpdated}

Оповестяване
1

FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиона при отваряне и затваряне на сделка, и добавяне на надбавка към разходите за роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

Средни спредове: Среднопретеглените във времето спредове са изведени от търгуемите цени в FXCM от 1 април 2021 г. до 30 юни 2021 г. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните за спредовете са само с информационна цел. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или забавяния, както и за действия, основаващи се на тази информация.

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

Спредове в реално време: При показването на статични спредове, цифрите отразяват снимка с времеви печат към момента на затваряне на пазара. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните се публикуват с 15 минути закъснение и са само за информационни цели. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения, както и за действия, основани на тази информация.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)