Проучване

FXCM с гордост предлага достъп до набор от инструменти и пазарни ресурси.

В сферата на активната форекс търговия да се следи за променящите се пазарни условия и техния исторически контекст може да се окаже трудно начинание. На пръв поглед безкрайни набори от данни и новини са постоянно на линия за разглеждане, като всеки от тях потенциално влияе върху евентуалния успех или провал на конкретна сделка.

FXCM предоставя богата информация на лицата, които се интересуват от изучаването на пазарните основи и технически показатели. Икономическите календари, новинарските емисии, данните от графиките и собствените индикатори дават възможност на трейдърите да разглеждат форекс в текущ или исторически контекст. Възможностите често се откриват в рамките на интензивно проучване на пазара, а FXCM предлага солиден изследователски пакет, способен да задоволи и най-любопитния валутен търговец или инвеститор.

Икономически календар и пазарни новини

Икономически календар и пазарни новини

Планираното публикуване на официален доклад с икономически данни или неочаквана новина може да окаже значително въздействие върху много различни аспекти на валутната търговия. Такива събития могат да доведат до рязко нарастване на пазарното участие и повишена волатилност, създавайки възможност или риск.

Да се следи за такива съобщения може да бъде трудно. FXCM елиминира голяма част от догадките чрез предоставянето на щателно подробен икономически календар. В икономическия календар са посочени датата и часът на потенциално променящите пазара икономически събития, прогнозираната волатилност, както и консенсусните мнения и стойностите на твърдите данни.

Извънредните новини често са непредсказуеми, което поражда атмосфера на несигурност на пазара. Приложението за пазарни новини на FXCM има за цел да държи трейдърите и инвеститорите в челния кръг на бързо развиващите се събития

Технически анализи

Technical Analytics

На настоящите цифрови пазари в света по-голямата част от краткосрочните търговски решения се вземат според догмите на техническия анализ. Изследването на миналото и настоящето ценово действие като предсказател на бъдещото пазарно поведение е изключително популярна дисциплина сред активните търговци.

За тези, които практикуват техническите методологии за търговия, FXCM предоставя разнообразни активи, които да подпомогнат изучаването и анализа на ценовото действие:

  • Графики: Форекс графики е приложение, което позволява на търговците да изтеглят ценова графика за желания инструмент, с възможност за персонализиране на времеви период и наслагване на индикатори
  • Скенер на пазара: Скенер на пазара на FXCM е колекция от водещи индикатори, прилагани към най-добрите форекс и CFD продукти.
  • Сигнали за пазарни данни: Сигнали за пазарни данни на FXCM предлага на търговците най-новите тенденции в обема, цената и пазарните настроения.

В допълнение към гореизброените ресурси, FXCM Plus предоставя на трейдърите изобилие от инструменти за подобряване на ефективността. Софтуерният пакет, включващ патентованите добавки Trading Signals (сигнали за търговия), Technical Analyser (технически анализатор) и Trading Analytics (анализ на търговията), предоставя на клиентите средства за повишаване на ефективността на пазара.

Оповестяване

Следната информация е приложима по отношение на всички инструменти и услуги за анализ, Trading Signals (сигнали за търговия), Technical Analysers (технически анализатори) и Trading Analytics (анализи за търговия). Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид вашите лични обстоятелства, инвестиционен опит или текущо финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.