{ .margin-bottom-15 }

{ .txt-grey .txt-light .desktop-margin-bottom-40 .tablet-margin-bottom-35 .mobile-margin-bottom-35 }

Защо да търгувате с FXCM?

  • Нулеви комисиони1 и тесни спредове
  • Мощни инструменти, анализи, обучение и прозрения на ваше разположение
  • Бързо, прозрачно изпълнение на сделки
  • Малки размери на договорите за нови търговци
  • Търговия с ливъридж2 с ниски изисквания за маржин
  • Нагоре или надолу, възползвайте се от предимствата си с лесни дълги и къси сделки3

Започнете!

1
чрез подаване на онлайн заявлението.
2
Проучете предлагането на нашите акции в платформата за търговия.
3
Фондирайте сметката си и направете първата си сделка.

Не сте готови да отворите сметка?
Почувствайте платформата, като се регистрирате за Безплатна практическа сметка.

Оповестяване
1

Компенсация: При изпълнение на сделките на клиентите FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиони при отваряне и затваряне на сделка, добавяне на надбавка към роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

2

Ливъридж: Ливъриджът е нож с две остриета и може значително да увеличи печалбите ви. Той може също толкова драстично да увеличи и загубите ви. Търговията с чуждестранна валута/договор за разлики с каквото и да е ниво на ливъридж може да не е подходяща за всички инвеститори.

Спредове в реално време: При показването на статични спредове, цифрите отразяват снимка с времеви печат към момента на затваряне на пазара. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните се публикуват с 15 минути закъснение и са само за информационни цели. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения, както и за действия, основани на тази информация.