Tакси и тарифи

Тарифна карта

Стремим се да бъдем ясни относно нашите такси, така че винаги да знаете какви разходи ще Ви бъдат начислени, когато търгувате с нас. Таксите ни са изложени в нашата Тарифна карта по-долу, но за някои наши клиенти може да се прилагат нестандартни тарифи, които не са описани подробно по-долу. Клиентите, за които се прилагат нестандартни тарифи, трябва да се запознаят с всички Тарифи, допълнения или известия, които сме им издали, за приложимите такси.