Tакси и тарифи

Тарифна карта

Стремим се да бъдем ясни относно нашите такси, така че винаги да знаете какви разходи ще Ви бъдат начислени, когато търгувате с нас. Таксите ни са изложени в нашата Тарифна карта по-долу, но за някои наши клиенти може да се прилагат нестандартни тарифи, които не са описани подробно по-долу. Клиентите, за които се прилагат нестандартни тарифи, трябва да се запознаят с всички Тарифи, допълнения или известия, които сме им издали, за приложимите такси.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}