Tакси и тарифи

Тарифна карта

Стремим се да бъдем ясни относно нашите такси, така че винаги да знаете какви разходи ще Ви бъдат начислени, когато търгувате с нас. Таксите ни са изложени в нашата Тарифна карта по-долу, но за някои наши клиенти може да се прилагат нестандартни тарифи, които не са описани подробно по-долу. Клиентите, за които се прилагат нестандартни тарифи, трябва да се запознаят с всички Тарифи, допълнения или известия, които сме им издали, за приложимите такси.

Историческа тарифна карта

Оповестяване
1

Важи за всички сметки, открити на 15 декември 2021 г. или след това (сметките, открити преди 15 декември 2021 г., ще бъдат предмет на тези условия от 30 декември 2021 г.)

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)