Основните информационни документи

Основните информационни документи ви предоставят ключова информация за инвестиционния продукт, който търгувате с FXCM. Уверете се, че сте прочели изцяло и сте разбрали основните документи, преди да започнете да търгувате с FXCM. Ако имате някакви въпроси, свържете се с екипа за обслужване на клиенти на FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)