Общи бизнес условия

Когато определяте датите на влизане в сила на Условията за работа, моля, прегледайте таблицата по-долу. В FXCM Условията за работа влизат в сила на два етапа. Новите сметки са първите, за които се прилагат актуализираните условия, следвани от притежателите на съществуващи сметки.