Общи бизнес условия

Когато определяте датите на влизане в сила на Условията за работа, моля, прегледайте таблицата по-долу. В FXCM Условията за работа влизат в сила на два етапа. Новите сметки са първите, за които се прилагат актуализираните условия, следвани от притежателите на съществуващи сметки.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}