Общи бизнес условия

Когато определяте датите на влизане в сила на Условията за работа, моля, прегледайте таблицата по-долу. В FXCM Условията за работа влизат в сила на два етапа. Новите сметки са първите, за които се прилагат актуализираните условия, следвани от притежателите на съществуващи сметки.

Оповестяване
1

Важи за всички акаунти, открити на или след 29 декември 2023 г. (За акаунти, открити преди 29 декември 2023 г., тези условия ще бъдат прилагани до 29 януари 2024 г.)