Права за защита на данните

FXCM уважава правото на всеки човек на неприкосновеност на личния живот. Ние ценим отношенията си с вас и се гордеем, че поддържаме лоялност и уважение към всеки отделен клиент, като ви осигуряваме сигурност по отношение на личната ви информация. Ние се ангажираме да спазваме приложимото законодателство за защита на данните, особено Общия регламент за защита на данните ("GDPR").

Съгласно GDPR съществуват права, с които разполагате във връзка с личната информация, която съхраняваме за вас. Можете да поискате от нас да ви предоставим копие от информацията, която съхраняваме за вас, или да я предоставим на друг администратор. Можете също така да поискате от нас да актуализираме, изтрием, премахнем или да спрем обработката на вашата лична информация. Алтернативно, по Ваше искане можем да ограничим използването на Вашите данни при определени условия. Можете също така да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни или да се откажете от всякакви маркетингови комуникации с нас. Ако желаете да упражните правата си, моля, изпратете искането си, като използвате нашите защитени онлайн формуляри:

Предлагаме ви да се свържете с нас по всякакви въпроси или ако имате оплакване във връзка с начина, по който обработваме вашата лична информация. Въпреки това имате право да се свържете директно със съответния надзорен орган. За да се свържете с комисаря за защита на личните данни в Кипър, посетете уебсайта на Kомисаря за инструкции. Като алтернатива можете да се свържете с органа на държавата, в която пребивавате. Моля, намерете допълнителни подробности тук.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}