Жалби към FXCM

Информация за Процедурата ни за подаване на жалби

Целта на FXCM е да предостави на нашите клиенти бърз и справедлив отговор на всяка жалба, която може да доведете до нашето внимание. Това ще представлява всяко официално изразяване на неудовлетвореност по отношение на която и да е дейност, свързана с финансови услуги, предоставени или отказани от FXCM.

В рамките на пет (5) дни ще получите писмено потвърждение за получаването на вашата жалба и уникален референтен номер. Моля, използвайте този референтен номер във всички бъдещи комуникации, свързани с вашата жалба до FXCM, финансовия омбудсман и/или CySEC.

FXCM ще ви изпрати окончателен отговор в рамките на два (2) месеца от получаването на вашата жалба. Ако не сме в състояние да разрешим жалбата в рамките на два месеца, FXCM ще ви изпрати отговор за задържане, за да ви предостави подробности за това защо FXCM все още не е в състояние да разреши жалбата и да посочи период от време, в който можете да очаквате разрешаване. Този срок не може да надвишава три (3) месеца от подаването на жалбата. За повече информация, моля, направете справка с Политика за разглеждане на жалби на FXCM

Как да подадете жалба

Натиснете бутона по-долу, за да бъдете пренасочени към формуляра.

Как да подадете запитване относно търговска сделка

Please complete the form below

Натиснете бутона по-долу, за да бъдете пренасочени към формуляра.

Моля, обърнете внимание, че всяко запитване, свързано с предоставянето на услуги от FXCM, може да бъде подадено чрез формуляра по-горе. Такива запитвания не представляват официални жалби, тъй като представляват общи въпроси относно предоставянето на финансови услуги (напр. статус на сделка, въпрос за пропадане и т.н.), за разлика от официалното оплакване от тези услуги. Екипът на отдел "Търговски услуги" ще разгледа запитването ви и ще се свърже с вас възможно най-скоро с цел разрешаване на проблема.

Оповестяване

FXCM ще използва събраните данни за целите на предоставянето на услуги, осъществяване на контакт с вас и изпращане на важна информация. За да научите повече, моля, посетете нашата Политика за поверителност.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}