Какво да очакваме от Фед днес


Пазарът залага на повишение с 50 б.т. от страна на Фед днес, като само малка част от 2% очакват повишение със 75 б.т. Основното четене на PCE от 5,2 %, по-високият от очакваното индекс на разходите за заетост и затегнатите условия на труд ще надделеят над разочароващото свиване на БВП от -1,4 % q/q (прогноза за +1,1 % q/q)

Отбелязваме, че лихвеният процент по федералните фондове изостава от пазарния, по отношение на 2-годишните облигации на САЩ, с около 245 б.т. (червена вертикална линия, означена като " yield gap"). Ето защо не е изненадващо, че Фед се стреми да ускори цикъла си на повишаване на лихвените проценти, като 75 б.т. са ясно изразена, макар и агресивна, възможност през юни и юли

Вероятно ФЕД ще предостави на пазара и повече информация относно програмата си за количествено затягане. Предишните протоколи подсказваха, че Фед ще продава съкровищни ценни книжа на стойност 60 млрд. щатски долара и обезпечени с ипотеки ценни книжа на агенции на стойност около 35 млрд. щатски долара месечно. Това намаление на баланса вероятно ще бъде извършено поетапно в рамките на три месеца.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати