Американският петрол се понижава въпреки оптимистичните данни от Китай и подобрената прогноза на МВФ

Анализ на USOil

Суровината преживява втората си негативна седмица и трудно ще избегне губещ месец, тъй като инвеститорите се подготвят за бонуса на централните банки и други събития. Решенията за паричната политика на Европейската централна банка и Английската централна банка се очакват в четвъртък, а ФЕД на САЩ започва утре.

Пазарите очакват още едно намаляване на темпа на затягане от страна на ФЕД с по-малко увеличение на лихвения процент с 25 базисни пункта, но изглежда са уморени от всякакви ястребови сигнали. Политиците не се противопоставиха на тази прогноза, но запазиха ясно изразена ястребска позиция, а последната точкова диаграма предполага по-висок краен лихвен процент (медиана от 5,1%) от този, който очакват пазарите. [1]

USOil разширява загубите си днес с началото на европейската сесия и това го държи изложен на по-широкия регион 72,43-70,06. За тест обаче ще е необходим силен катализатор, а устойчива слабост под тази зона продължава да изглежда трудна.

От друга страна, повторното отваряне на търговията в Китай е в подкрепа и днешните данни показаха, че производственият сектор се е разширил за първи път от септември насам, като PMI индексът за декември е 50,1. Освен това Международният валутен фонд повиши прогнозата си за световния БВП за 2023 г. до 2,9% от предходните 2,7%, макар че това все още е по-ниско от очаквания растеж от 3,4% за предходната година. [2]

Още повече, че индексът на относителната сила (RSI) сочи свръхпродадени нива, които заедно с дневния облак Ichimoku могат да задържат спада. По този начин можем да видим още един тласък към 84,70, но все още сме предпазливи за по-нататъшно напредване към и над 90,36.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Референции

1

Изтеглени от 31 ян. 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf

2

Изтеглени от 05 дек. 2023 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/30/global-economy-to-slow-further-amid-signs-of-resilience-and-china-re-opening

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати