USOIL в опасно състояние, докато пазарите следят данните & Covid News from China

Анализ на USOIL

Цените на петрола се повишиха през миналата седмица, най-вече поради оптимизма, свързан със забавянето на темпа на повишаване на лихвените проценти от страна на Фед и облекчаването на строгите правила за Covid-19 в Китай. Големи градове като Пекин се отказаха от някои изисквания за пандемия, тъй като вторият по големина потребител на петрол в света смекчава стратегията си за нулев Ковид, но инфекциите остават високи.

Икономическите последици от прекъсването на пандемията са очевидни в последните публикации от Китай, а днешните данни за търговията бяха разочароващи. И износът, и вносът в щатски долари отново се свиха през ноември, като спадът им беше най-силен от началото на 2020 г. насам.

Същевременно последните данни от САЩ, като БВП, доклада за работните места и данните за активността в сферата на услугите и фабричните поръчки от понеделник, сочат стабилна икономика. Това отново затвърди очакванията около пътя на Фед за повишаване на лихвените проценти, което помага на USDOLLAR и изпраща USOil надолу тази седмица.

В петък Европейският съюз постигна съгласие за ограничаване на цената на руския морски петрол до 60 долара [1], докато от страна на предлагането ОПЕК+ се обяви против по-дълбоко съкращаване на производството. Групата запази октомврийското си решение за намаляване на добива с цели 2 млн. барела на ден. [2]

USOil установява ново дъно за 2022 г. и сега има риск да пробие под 200-седмичната ЕМА (при 72,00-50), въпреки че оставаме предпазливи относно устойчива слабост под това ниво. Във всеки случай подобен пробив би поставил в центъра на вниманието 62,41-61,72.

Индексът на относителната сила (RSI) сочи към условия на свръхпродажба, които могат да ограничат спада и да дадат шанс на USOil да реагира по-високо. Въпреки това, за възстановяване над 200ЕМА (средата на 82,00), което би спряло низходящите тенденции, ще е необходим силен катализатор.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Референции

1

Изтеглени от 07 дек. 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7468

2

Изтеглени от 27 фев. 2024 https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7060.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати