САЩНефтът има по-голям потенциал за растеж; има опасност от стагфлация

Oil Technicals

Цените на петрола поскъпнаха, тъй като напрежението между Русия и Украйна се засили. Графиката вляво долу показва седмичната графика на USOil на ниво хейкин аши. Тези свещи са индикатори за проследяване на тренда и се търгуват в зоната на сила на USOil, между горните синя и червена ивици. Т.е. двете системи за проследяване на тренда се подсилват взаимно. Седмичният RSI е в рамките на редовните показания, което предполага, че все още има потенциална възможност за по-голямо повишение, преди да се регистрира като свръхпокупка. Графиката вдясно по-долу показва времевата рамка H4 за USOil. Цената се движи към критичната точка на въртене R1, която е и ценова съпротива (червено защрихована хоризонтала). Стохастикът е над 80, което предполага солиден основен импулс. Ако стохастикът се преобърне, инерцията може да отслабва. Въпреки това, H4 RSI също е в рамките на нормалните нива, като не показва признаци на избухливост. Това означава, че стохастикът може да запази горния си квинтил (син правоъгълник). Ако това е така, този бичи потенциал има потенциала да изведе USOil нагоре и над критичната съпротива на конфлуенцията при R1.

Заплахата от стагнация

Вчера руските сили получиха заповед да навлязат в два отцепнически региона в Източна Украйна, което предизвика опасения за по-нататъшни военни действия. През 2021 г. Русия беше най-големият доставчик на природен газ и петрол за ЕС, което подкрепяше цените на енергията. Това обърква и без това свития енергиен пазар, като цените на петрола вече поскъпнаха с 20% за тази година. Предвид настоящите високи равнища на инфлация, политиците ще бъдат обезпокоени, особено след като по-високите разходи от страна на предлагането допринасят значително за стагфлация - кошмара на политиците.

Препоръчано изображение от John R Perry от Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати