Риск от волатилност на USDOLLAR преди изявлението на FOMC

USDOLLAR показа устойчивост през последните няколко търговски сесии. Вчера показа пропукване. Съществува риск от повишена волатилност на долара.

Федералният резерв публикува изявлението си в 19:00 ч. българско време. Пресконференцията му е 30 минути по-късно. Днешното повишение може да е предпоследният ход на централната банка. Въпреки това председателят Пауъл може да се отдръпне. Това може да засегне рисковите активи и да доведе до бягство към сигурността.

Кошницата USDOLLAR на FXCM се придвижи от слабия си канал между долните сини и червени ленти към неутралната си зона между сините ленти. Тази сила се дължеше на дефанзивно позициониране преди днешното оповестяване.

Вчерашното умерено изменение на индекса на разходите за заетост дава допълнителни основания да се смята, че сме близо до върха на този цикъл. USDOLLAR се разпродаде след публикуването на данните и начерта надгробен дожи, т.е. доларовите бикове загубиха контрол.

Прилепчивостта на инфлацията все още ще бъде повод за безпокойство, но медианният индекс на потребителските цени се преобръща. Възможно е Фед да не иска условията да се разхлабят прекалено. Все още има мотивация да говори като ястреб, въпреки че данните на място сочат друго. Това ще се отрази негативно на рисковите активи. Въпреки това всяко съобщение с миролюбив оттенък вероятно ще изпрати долара обратно в слабия му канал.

Снимка от PublicDomainPictures от Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати