Отдръпването на USDOLLAR изглежда откъснато от фундаменталните фактори


Източник: www.tradingview.com

Започналото в петък отдръпване на USDOLLAR (долна свещникова графика) изглежда несвързано с основните фундаменти. В петък реалният курс (горна свещникова графика) очерта нерешителен дожи, докато зелената валута се понижи значително. Освен това доларът показа слабост в днешната сутрешна сесия, при минимално движение от страна на реалния курс. През двете сесии корелационният им коефициент намаля от 69% на 52%.

Едно от обясненията може да е слуховете за разхлабване на ограниченията на Ковида в Китай, довели до свиване на долара. Все пак предупреждаваме, че китайските официални лица вече се отдръпнаха от тази дума. Освен това данните за индекса на потребителските цени в САЩ ще бъдат публикувани в четвъртък, 10 ноември. Ако медианната серия не покаже умереност, ястребовите настроения на Фед вероятно ще подкрепят USDOLLAR.

Междинните избори за Конгреса на САЩ също представляват риск за волатилността. Вероятно се оценява разделянето на Конгреса, но всякакви изненади ще предизвикат волатилност на кошницата FXCM USDOLLAR, което може да има верижен ефект.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати