USDCHF продължава да отслабва, след като SNB повиши лихвите по-рано през месеца


Източник: www.tradingview.com

Коефициентът на корелация между USDCHF и спреда между американските и швейцарските 10-годишни облигации нарасна до 0,76 (долната графика вляво). Нарастването на корелацията започна на 16 юни. На горната графика вляво се вижда значителен спад на спреда, съпътстван от понижение на USDCHF, на средната графика вляво (червени стрелки)

На 16 юни ШНБ повиши основния си лихвен процент с 50 б.т. - от -0,75% на -0,25%. Това е първото увеличение на лихвения процент на централната банка от 2004 г. насам. Освен това тя беше на равнище -0,75 % в продължение на почти шест години и половина. Т.е. то е значимо, защото икономическите условия са се променили достатъчно, за да може ШНБ да предприеме действия. Ние обаче смятаме, че това е второстепенно.

Ден преди това, на 15 юни, ФЕД повиши лихвените проценти със 75 б.т. По-високо от предварително съобщените 50 б.т. и най-агресивното от 1994 г. насам. Членовете на ФЕД посочиха и много по-бърз цикъл на повишения, с краен лихвен процент от 3,4%.

Като се има предвид огромната пропаст между ШНБ и Фед, смятаме, че разширяването на 10-годишния спред е значително. Нашето тълкуване е, че пазарът става все по-предпазлив по отношение на риска от рецесия в САЩ. За тази цел 10-годишните американски съкровищни облигации се отдръпват повече от 10-годишните швейцарски облигации (графики вдясно). Показателна в това отношение е реакцията на щатската ДЦК, по-специално на 16 юни (горната синя стрелка). Освен това швейцарският франк традиционно е убежище и вероятно е облагодетелстван от опасенията на пазара. Ето защо USDCHF ще бъде валутна двойка, която трябва да се наблюдава. Все пак призоваваме към предпазливост, тъй като ШНБ има история на преки интервенции и ще наблюдава внимателно поскъпването на CHF.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}