US30 под нов натиск преди отварянето на борсата


Дневната времева рамка (лявата графика) на CFD-то на FXCM Dow Jones Industrial Average, US30, показва свещите на индекса Heikin Ashi (HA) - индикатор за проследяване на тренда. Миналата седмица в сряда и четвъртък имаше изключителна волатилност - на HA това се показва като две сини свещи (черна елипса). Освен това индексът се търгува в слабата зона между долните си синя и червена ивици. По този начин тази волатилност се счита за рали в низходящ тренд.

Часовата (графика вдясно) показва краткосрочните индикатори за следване на тренда в меча формация, като зелената ЕМА е под оранжевата ЕМА. Стохастичният показател е под 20 (зелен правоъгълник). Ако запази тази позиция, индексът вероятно ще продължи да бъде подложен на подновен натиск от продажби.

Акциите са под натиск след пресконференцията на Фед миналата сряда. Председателят на ФЕД Пауъл свали от масата 75 б.т. за следващите две срещи и сега пазарът поставя това под въпрос, като се има предвид необузданата инфлация

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати