Краткосрочен анализ на US30 преди публикуването на основните PCE показатели – 29 April 2022


Графиката вляво показва дневната времева рамка за CFD Dow Jones Industrial Average на FXCM, US30. Тук индексът се намира между долните сини и червени ленти в мечата си зона. Освен това на графиката се виждат свещи хейкин аши, които следват тенденцията. Текущата свещ е синя, което показва потенциално използваемо рали при слабост. За тази цел интересна е дясната часова графика. Часовите ЕМА и стохастикът са се пресекли в меча посока (черни елипси).

Ако ЕМА развият ъгъл и се разделят в посока надолу, а стохастикът достигне долната си квинтила (синя стрелка), низходящият импулс ще се увеличи. Неблагоприятното действие е следствие от разочароващите резултати на Amazon (AMZN.us) и Apple (AAPL.us). Освен това в 12:30 ч. българско време ще бъде публикуван основният PCE индекс. Този отпечатък може да повлияе на настроенията предвид загрижеността на Фед за инфлацията и тримесечното свиване от -1,4% q/q (прогнозата беше за разширяване с 1,1% q/q).

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати