Повишаване на US30 в открити парични средства – 21 юни 2022 г


Преди отварянето на борсата часовата графика на US30 е бича, тъй като пазарните участници се завръщат след отбелязването на националния празник на независимостта Джунейт. ЕМА се движат в североизточна посока. Освен това стохастикът е над 80, което е неговата бича област. Следователно инерцията ще подкрепи часовата цена, ако тя се задържи на това ниво (зелен правоъгълник). Коментарите на президента Байдън, че рецесията в САЩ не е "неизбежна", спомагат за засилване на рисковите настроения. Въпреки това все още сме предпазливи по отношение на силата на краткосрочната графика.


Тази бдителност се дължи на факта, че краткосрочните графики са подчинени на дългосрочните тенденции. По-нагоре дневната графика на US30 остава в слабата си зона, между долните си синя и червена ивици. Моментумът му също е насочен към понижение - осцилаторът остава под 20 (червен правоъгълник). Докато условията се запазят, силата в долните времеви рамки е крехка и остава цел за къси продажби на нивата на съпротива.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}