US30 в спад преди отварянето на паричните пазари – 10 март 2022

Индустриалният индекс Dow Jones (DJI) изглежда решително мечи преди отварянето на пазара. Графиката по-долу показва US30, CFD на FXCM за DJI. Неговите индикатори за проследяване на тренда са се пресекли мечешки (черна елипса), като по-късата зелена ЕМА е под по-бавната оранжева ЕМА. Загриженост буди фактът, че стохастичният показател е под 20 (синя стрелка). Тази зона е показателна за стабилна инерция, макар и в посока надолу. Колкото по-дълго стохастикът остава на тези нива, толкова по-голям натиск се оказва върху часовата графика. Външните министри на Русия и Украйна се срещнаха днес в Турция. Дискусиите обаче бяха до голяма степен непродуктивни и продължиха по-малко от два часа. Те не успяха да постигнат прекратяване на огъня или споразумение за безопасно преминаване на цивилни граждани, попаднали в капан в Мариупол. По този начин сраженията продължават да бушуват, а по-близо е потенциалната стагфлационна среда

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}