Прогноза за цената: US30 в опасност от рали на мечи пазар


Източник: www.tradingview.com

Индустриалният индекс Dow Jones (DJIA) е нараснал с около 4% от най-ниската си стойност миналата седмица в четвъртък. Въпреки това се опасяваме, че това е рали на мечи пазар. Не е изненада, че индексът се повиши през последните няколко дни, като се има предвид количеството наказания, на които беше подложен от началото на май.

Минимума в четвъртък представляваше спад от 5,5% за първите 12 дни на месеца. Все пак отбелязваме, че отскокът от това ниво сега е на ключова съпротива около нивото 32 600 (хоризонтално защриховано в зелено). Притесняваме се, че късите позиции могат да се насочат към тази зона, предвид отскока при общата слабост на пазара

Обмислете възможността да разгледате CFD на FXCM върху DJIA H4, US30. Технически погледнато, възходящото движение наподобява възходящ клин, който е мечи модел на продължение. Можем да приложим измерено движение към модела и да изведем техническа цел близо до 30 000, което представлява 7,5% спад от текущите нива

Измереното движение не е изписано на камък. Променливите на фондовия пазар непрекъснато се променят, а на свой ред очакванията често се променят, което прави целевото ниво невалидно. В тази връзка следете стохастичния показател H4 на индекса, който се е преобърнал (червена елипса). Ако той се понижи под 20 (синята стрелка) и се задържи там, измереното движение ще придобие по-голяма достоверност.

Най-малкото, това предполага, че на този пазар все още трябва да се проявява предпазливост. Трейдърите трябва да използват стопове и да прилагат разумни стратегии за управление на риска в своите позиции

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}