US30 изпада от бичата зона на дневна графика


Индексът US30 спадна от бичата си зона в неутралната си зона между сините ленти. На относителна основа това е мечи развой на събитията. Освен това стохастикът се понижи под 80 (червен квадрат). Този спад е показателен за отслабваща инерция.

Индексът трябва да се наблюдава, тъй като поскъпването от средата на юли може да се окаже рали на мечия пазар. Движение обратно в бичата зона, между горните синя и червена ивици, ще помогне за обезсилване на този сценарий. Въпреки това ще бъде много вредно, ако индексът падне в мечата зона между долните синя и червена ивици, тъй като биковете от юли-август "напускат кораба".

Графиката H4 показва рязък спад. На този таймфрейм стохастикът е в най-ниския квинтил (зелен правоъгълник), което предполага солиден основен мечи импулс. Колкото по-дълго той се запази, толкова по-голяма е вероятността за по-нататъшен натиск надолу. H4 RSI все пак показва, че индексът е свръхпродаден, което предполага вероятна долна граница под текущите нива. Въпреки това мечките могат да се насочат към всяко покачване оттук нататък и предпазливостта е оправдана.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати