Анализ на US30 след предизвиканото от Фед рали от 2,8%

Индустриалният индекс Dow Jones (DJI) скочи с 2,8% вчера, след като председателят на Фед Джером Пауъл заяви, че FOMC не обмисля активно увеличение на лихвите със 75 б.т. Вместо това той предположи, че 50 б.т. са на масата за следващите две заседания. Това миролюбиво отношение дойде, след като Фед предостави увеличение с 50 б.т., в съответствие с пазарните очаквания. Той също така разясни намаляването на баланса си, което ще започне с 47,5 млрд. щатски долара/месец през юни и ще се увеличи за три месеца до 95 млрд. щатски долара/месец.


Дневният CFD на FXCM върху DJI, US30, се повиши с 2,8% до 34,061 вчера след възприетите като "dovish" коментари на председателя на Фед. Нивото от 34,000 е 50% корекция на предишния импулс надолу. Това е и ниво, на което пазарът е реагирал и преди (сините стрелки), като съпротива още през март и подкрепа през април. Затова очакваме да видим дали продавачите отново ще се насочат към това ниво

Поучителна тук ще бъде часовата графика. Първо, забелязваме, че стохастикът е преминал надолу (черна елипса), но все още е близо до горната си квинтила. Ако той пробие надолу и се насочи към 20 (зелен правоъгълник), бичият импулс вероятно ще отслабне. Вземат се предвид и ЕМА (червена елипса). Ако те се пресекат надолу и развият ъгъл и разделение, нивото 34 000 ще се окаже устойчиво

Да предположим обаче, че стохастикът се задържи на сегашната си позиция, а ЕМА развият ъгъл и сепарация нагоре. В този случай пазарът ще се стреми да пробие ключовата съпротива на ниво 34 000.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати