Краткосрочната сила на големите американски капиталови дружества се изразява в дългосрочна слабост

Дългосрочни графики

По-долу са показани дневните графики на CFD-та на FXCM за DJI (US30), SPX (SPX500) и NDX (NAS100). US30 е вляво, SPX500 - в средата, а NAS100 - вдясно. И трите индекса се търгуват в съответните си слаби зони, между долната синя и долната червена лента. Преобладаващата причина е общата нагласа за намаляване на риска поради напрежението между Русия и Украйна. Вчера на руските сили беше наредено да навлязат в два отцепнически региона в Източна Украйна, което предизвика опасения за по-нататъшни военни действия. Нарастващата ескалация допринесе за несигурността при повишаването на доходността, напр. 10-годишните облигации на САЩ в момента се търгуват при 1,94%. По-високите лихвени проценти оказват натиск върху настоящите стойности, особено върху тези на компаниите с растеж, който сега се засилва от перспективата за военна ескалация и нарастващите цени на енергията. Стохастиците на съответните индекси все още не са спаднали в долните си квинтили; въпреки това стойностите на индексите вероятно ще бъдат подложени на натиск, ако все пак спаднат под 20 и задържат тези позиции.

Краткосрочни графики

Представените по-долу почасови графики показват настроения, различни от тези на дългосрочните графики по-горе. И трите индекса се търгуват в съответните си зони на сила, между горните сини и червени ленти. Освен това лентите на Болинджър на всеки индекс показват признаци на разширяване, т.е. краткосрочната волатилност се увеличава. Стохастикът на NAS100 (вдясно) се е преместил над 80, което предполага стабилен краткосрочен бичи импулс. Колкото по-дълго стохастикът може да се задържи над 80, толкова по-големи са шансовете цените да поскъпнат през днешната сесия. Другите два стохастика също се насочват към зоните си от 80. По-дългосрочните тенденции са по-значими от техните по-краткосрочни аналози. Ето защо по-дългосрочните времеви рамки трябва да излязат от слабите си места между сините ленти в съответните си неутрални зони. В противен случай краткосрочният отскок може да се окаже краткотраен. Продължаваме да наблюдаваме.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати