Банките в САЩ ще започнат с отчетите за второто тримесечие, но спредовете може да са под натиск


Източник: www.tradingview.com

Банковата кошница на FXCM включва JPM.us, BAC.us, WFC.us, C.us и Capital One Financial Corp. Всяка от тях има тегло от 20% в инструмента US.BANKS. Горната графика показва, че кошницата има поредица от по-ниски върхове (LP), последвани от по-ниски спадове (LT) на седмичната времева рамка. Ценовият модел поставя графиката на US.BANKS в определен низходящ тренд

Средната графика показва относителната сила на US.BANKS спрямо SPX500 CFD на FXCM. Отново се вижда по-нисък връх (LP), последван от по-ниско дъно (LT). Този тренд показва, че банките се представят по-слабо от по-широкия пазар.

На долната графика е показана кривата на доходността, получена от 10-годишната съкровищна облигация на САЩ и нейната 3-месечна облигация. От най-високата си стойност през май кривата на доходността бележи по-нисък връх, последван от по-ниско понижение. Т.е. тази крива на доходността се е изравнила значително от спред от 2,3% до едва сегашните 0,74%.

Банките търсят заеми в късия край на кривата и искат да отпускат своите кредити при по-високи лихвени проценти. Като се има предвид, че спредът се стеснява, стимулът им за печалба намалява, което предполага по-строги условия за отпускане на кредити и насрещен вятър за маржовете.

През тази седмица предстои да започнат сезона на отчетите. JPMorgan Chase, Morgan Stanley и First Republic Bank трябва да представят отчетите си в четвъртък. Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, US Bancorp, BNY Mellon и PNC Bank ще ги последват в петък. Като се има предвид, че спредовете започнаха да се свиват през май, ще бъде интересно да се види как ще се представят приходите. Въпреки това, предвид намаляването на спредовете, по-решаващо значение ще имат техните прогнози за бъдещето. Така че техните очаквания ще бъдат информативни - особено в тази макросреда

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване
*

При изпълнение на сделките на клиентите FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиони при отваряне и затваряне на сделка, добавяне на надбавка към роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати