Сделката за поглъщане на Twitter изглежда все по-отдалечена

В отговор на @Teslarati Илон Мъск твърди, че сделката му за придобиване на Twitter (TWTR.us) не може да продължи, докато компанията не представи доказателства, че броят на фалшивите или спам акаунти е по-малък от 5% от общия брой акаунти.

Платформата за социални медии е подала в Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) предварителното си пълномощно за сделката на договорената цена от 54,20 USD. Като се има предвид, че цената на акция на Twitter към момента на изготвяне на доклада е 37,39 USD, първоначалните условия на сделката представляват 45% премия спрямо текущата пазарна оценка.

Важно съображение е туитът на Параг Агравал, в който се казва, че изчисляването на процента на спам е много трудно.

Според нас шансовете за осъществяване на сделката при цена 54,20 USD са изключително малки. Мъск или търси по-добра цена, или сделката може да бъде провалена

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}