Кривата на доходността и умерената инфлация на заплатите

Кривата на доходността на американските облигации 10/2s се изравни значително. Спредът е 0,257%. При 0% кривата на доходността ще бъде плоска, а ако спадне под 0%, ще се обърне. На практика спредът между по-дългосрочните облигации се свива спрямо краткосрочните инструменти. Това отчасти се дължи на цикъла на повишаване на лихвените проценти, който Фед трябва да започне на 16 март. Консенсусът е за повишение с 25 б.т. Въпреки това фактът, че дългосрочните лихвени проценти не са в крак с краткосрочния край на кривата, буди безпокойство

Докато ФЕД влияе върху краткосрочните книжа, настроенията на инвеститорите влияят върху по-дългосрочната доходност. Инвеститорите могат да изтълкуват липсата на темп при US10Y като липса на ентусиазъм по отношение на по-дългосрочните перспективи. Ние обаче въвеждаме друга спекулативна възможност. Оповестената днес инфлация на заплатите, заедно с изменението на заетостта в неселскостопанския сектор, отпечатва 0% м/м при прогноза за 0,5% м/м. Освен това числото за миналия месец бе ревизирано надолу от 0,7% м/м на 0,6% м/м. Годишното увеличение от 5,13 % бе под прогнозата на Дау Джоунс за 5,8 %. Ако се наблюдава умерено нарастване на инфлационните очаквания, може да се наложи коригиране на късия край, което да доведе до стръмно изкривяване на кривата. Това разхлабване може да подобри доверието на инвеститорите за бъдещето, което да доведе до по-висока доходност в по-дългосрочен план.

Препоръчана снимка от Стив Буйсине от Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}