Седмицата на US30 беше нерешителна, тъй като Джаксън Хоул се очертава


Докато се насочваме към отварянето на паричните пазари, седмичната свещ на US30 показва несигурност. Тя има опашка за покупки и опашка за продажби, което предполага, че нито биковете, нито мечките са успели да поемат контрола. Текущата цена е много близо до мястото, където индексът отвори за седмицата. Тази свещ все още е активна и до затварянето на пазара ще изглежда различно, но до този момент седмицата беше сравнително нерешителна.

Това колебание не е изненада. Пазарните участници се борят със смесените сигнали от страна на Фед. Вчера председателят на ФЕД Сейнт Луис, Джеймс Булард, предложи още едно намаление със 75 б.т. и че централната банка "трябва да продължи да се придвижва експедитивно към ниво на основния лихвен процент, което ще окаже значителен натиск върху инфлацията." От друга страна, председателят на ФЕД Канзас Сити, Естер Джордж, призна аргументите за повишаване на лихвения процент, но изтъкна, че "трябва да сме много наясно, че нашите политически решения често действат със закъснение. Трябва да наблюдаваме внимателно как това се проявява".

Те идват преди симпозиума на Фед в Джаксън Хоул в Уайоминг следващата седмица. Така че, естествено, всички погледи ще се насочат към мислите на председателя на Фед Джером Пауъл, които ще помогнат за изясняване на позицията на централната банка.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати