ФЕД на САЩ повиши лихвените проценти най-много от повече от 20 години насам

Най-голямото повишение от 2 десетилетия насам & Намаляване на баланса

В сряда Федералният резерв на САЩ реши единодушно да увеличи лихвените проценти с 50 базисни пункта до 0,75%-1,00%, както до голяма степен се очакваше. Това беше второто поредно увеличение след вдигането през март и представляваше най-голямото повишение от 2000 г. насам и дотком балона.

Съпътстващото изявление за политиката посочи, че предстоят още корекции, тъй като Комитетът "очаква, че ще бъде целесъобразно да продължи увеличаването на целевия диапазон ". [1]

През март централната банка приключи програмата си за закупуване на активи - която разду балансовия ѝ отчет до близо 9 трлн. долара - и вчера обяви план за нейното намаляване

Фед ще започне намаляване на притежаваните ценни книжа от 1 юни с 47,5 млрд. долара месечно в продължение на три месеца. Това ще включва 30 млрд. щатски долара/месечно от съкровищни ценни книжа и 17,5 млрд. щатски долара/месечно от агенционни дългови ценни книжа и агенционни ценни книжа, обезпечени с ипотеки. След три месеца тези лимити ще се увеличат съответно на 60 млрд. долара/месец и 35 млрд. долара/месец. [2]

Инфлацията стимулира затягането

Дълго време Федералният резерв разглеждаше високата инфлация като преходна и се фокусираше повече върху възстановяването на пазара на труда, но беше принуден да промени курса и пое по пътя на агресивно затягане на паричната политика, за да намали инфлацията. В сряда той потвърди фокуса си върху тази задача, отбелязвайки, че "Комитетът обръща голямо внимание на инфлационните рискове ", като същевременно признава, че "Инфлацията остава повишена ".

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Председателят Пауъл откри пресконференцията си - първата лична след пандемията - като се обърна директно към американския народ и заяви, че "Инфлацията е твърде висока ", преди да добави, че "Разполагаме както с необходимите инструменти, така и с възможността да я разрешим ". [3]

Предпочитаният от ФЕД измерител на инфлацията - базисният показател за разходите за лично потребление, който изключва цените на храните и енергията, през март се понижи до 5,2% (на годишна база) от 5,3% преди това (ревизирано), докато всеобхватният базисен показател PCE нарасна до 6,6% на годишна база от 6,3% преди това (ревизирано).

Бъдещи корекции на лихвените проценти

Г-н Пауъл беше категоричен в съобщенията си за инфлацията и обещанието да я понижи и да възстанови ценовата стабилност, но коментарите му около бъдещите стъпки на банката бяха по-скоро консервативни

По време на пресконференцията си той говори за "широкото усещане в Комитета ", че повишенията с половин процентен пункт "ще бъдат на дневен ред на следващите две заседания ", заливайки със студена вода очакванията на привържениците на по-агресивни повишения.

Когато бе попитан за размера на предстоящите корекции, председателят заяви, че увеличението със 75 базисни пункта не е "нещо, което Комитетът активно обмисля ", което накара щатския долар да се понижи, а щатските акции - да поскъпнат.

Икономическа активност & Пазар на труда

Предварителните данни от миналата седмица разкриха, че икономиката на САЩ се е свила през първото тримесечие на годината, тъй като предварителният годишен обем на БДС за първото тримесечие бе -1,4%, при 6,9% окончателен прочит за четвъртото тримесечие на 2021 г

Вчера банката призна, че икономическата активност "се е понижила през първото тримесечие ", позовавайки се на "силно несигурните " последици от войната в Украйна, които "вероятно ще натежат " върху икономиката.

Последният доклад за заетостта се очаква в петък, но последните данни показаха, че безработицата е спаднала до 3,6% през март, добавени са 431 000 нови работни места, а коефициентът на участие се е повишил до 62,4%.

Последните данни са в подкрепа на затягането на мерките на Фед, който вчера заяви, че "през последните месеци се наблюдава стабилно нарастване на броя на работните места, а равнището на безработица е намаляло значително ", а председателят Пауъл повтори, че пазарът на труда е "изключително затегнат ".

Големият въпрос сега е дали Фед може да намали инфлацията, без да потопи икономиката в рецесия и да предизвика нов скок на безработицата. Това определено не е лесна задача и споменаването от страна на г-н Пауъл на постигането на "меко или меко приземяване " не вдъхна много доверие.

Реакция на пазара

Федералният резерв свърши добра работа, като комуникира действията си добре предварително, подготвяйки пазарите за увеличението на лихвения процент с 50 базисни пункта и за съкращаването на баланса

Поради това фондовите пазари в САЩ си отдъхнаха от липсата на ястребска изненада, а фактът, че г-н Пауъл до голяма степен изключи по-големи повишения, ги изпрати нагоре, а щатския долар - надолу.

Въпреки някои "миролюбиви" прояви в реториката на банката, реалността остава такава, че тя върви по пътя на агресивно и предно затягане на паричната политика и е далеч по-напред от повечето си основни партньори, въпреки неотдавнашната ястребова промяна при някои от тях, като например Резервната банка на Австралия.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Референции

1

Изтеглени от 05 май 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220504a.htm

2

Изтеглени от 05 май 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220504b.htm

3

Изтеглени от 22 фев. 2024 https://www.youtube.com/watch

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати