Nasdaq започва третото тримесечие в много несигурна позиция

Nasdaq е индекс на растежа. Тази класификация е забележителна, тъй като повишаващите се лихвени проценти засягат най-силно растежната част на пазара. Така че дали сме видели по-голямата част от движението на доходността, или не, е важен въпрос? Например една база ще подскаже възможна стойност. Това обаче все още не е така; от техническа гледна точка Nasdaq е в много несигурно положение.


На месечна графика CFD на FXCM, NAS100, се търгува между долните синя и червена ивици в мечата зона. Освен това червените ленти на Болинджър се насочват в противоположни посоки (черни елипси). Тази дивергенция е ефект от повишаването на волатилността. Имаме две опасения.

Първо, стохастичният показател е близо до 20 (зелен правоъгълник). Ако достигне това ниво и се задържи, основният мечи импулс ще окаже допълнителен натиск върху индекса, като е възможно да разшири дивергенцията на Болинджър. Второ, мечият пазар ще се засили, ако горната червена линия на Болинджър се обърне надолу и проследи долната по-ниска линия на Болинджър

Базиране на индекса или движение обратно в неутралната зона между сините ленти ще бъде положително. За да се случи това обаче, стохастикът ще трябва да се обърне и да се движи над 20. Този сценарий ще зависи до голяма степен от това дали сме видели върховите стойности за 10-годишните облигации на САЩ, или не

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}