Индексът GER30 се представя по-добре от американските си аналози.


Като се имат предвид нагласите за намаляване на риска, които преобладават на финансовите пазари, DAX се представя по-добре от американските сини чипове. Разгледайте седмичната относителна сила (РС) на CFD DAX на FXCM, GER30, спрямо CFD Dow Jones Industrial Average, US30. Тук GER30 е числителят, а US30 е знаменателят на съотношението. На графиката на RS е отбелязано по-високо дъно, последвано от по-висок връх, което показва значителна относителна сила или превъзходство на GER30 над US30. Същият ценови модел е очевиден спрямо CFD на FXCM върху S&P 500, SPX500, както и спрямо CFD върху Nasdaq, NAS100.

Устойчивостта на GER30 е отразена на дневната графика вляво. Тук графиката на индекса Хейкин аши се е придвижила от зоната си на слабост към неутралната си зона (зелен правоъгълник). На относителна основа това е стъпка напред. Освен това свещите хейкин аши са индикатори за следване на тренда и са с бичи син цвят. Часовата графика вдясно също има какво да разкаже. За отбелязване е, че стохастикът на нея е позициониран над 80 (синя стрелка). Колкото по-дълго той запази тази позиция, толкова по-голяма подкрепа ще има за индекса. Ако той се преобърне и падне от зоната на 80, ще се счита, че инерцията отслабва

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}