Предпочитаният от ФЕД измерител на инфлацията се облекчи допълнително

По-мека инфлация в САЩ

Днешните данни показаха, че предпочитаният от ФЕД измерител на инфлацията - основните разходи за лично потребление (PCE) - е намалял до 4,7% на годишна база през ноември от 5% преди това. Това беше най-ниската стойност от юли насам и отбеляза трети пореден месец на забавяне.

Всеобхватният основен показател PCE се понижи до +5,5% г/г от 6,1% през предходния месец. Това беше най-ниската стойност от ноември 2021 г. насам и първото четене под 6,0% през настоящата година.

Това се случва точно след мекия доклад за индекса на потребителските цени (ИПЦ) от миналата седмица, който подчертава факта, че инфлационният натиск от известно време насам намалява. Тази ситуация позволи на ФЕД да намали до 0,5% увеличение на лихвения процент този месец, след поредица от прекомерни повишения със 75 базисни пункта [1]

Въпреки това централната банка запази ястребовата си позиция и насоките за "продължаващо увеличение " на основния лихвен процент, тъй като пазарът на труда остава свит. През ноември икономиката на САЩ добави стабилни 263 000 работни места, безработицата остана на исторически ниското равнище от 3,7%, а заплатите се повишиха, което предполага, че Фед има още работа за вършене на фронта на затягането.

USDOLLAR е подпомогнат непосредствено след днешния доклад за PCE, а SPX500 е смесен, като и при двата имаше приглушена първоначална реакция.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Референции

1

Изтеглени от 06 дек. 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати