Настоящото рали на US30 подозрително прилича на отскок на мъртва котка


FXCM Dow Jones Industrial Average CFD, US30, има поредица от по-ниски върхове, последвани от по-ниски спадове. Този ценови модел поставя US30 твърдо в низходящ тренд. Веднага след като цената падна под референтната ни кота (T) в сряда, 23 февруари, низходящият тренд започна. Докато моделът остане неразрушен, тенденцията при US30 ще бъде низходяща

Можем да се запитаме дали настоящата сила не очертава следващия по-нисък връх (LP?) в серията? Ако е така, то се намираме в средата на отскок на мъртва котка - рали в рамките на по-широк низходящ тренд

Текущият ни измерител е на дъното от миналата седмица на 30 131,89 (черна хоризонтална линия). Този измерител дава справедлив интервал, преди да се смята, че следващият LP е фиксиран. Въпреки това мярката ще се придвижи до дъното от тази седмица, ако все още е в играта до края на седмицата ("следващата очаквана мярка" - червен хоризонтал). По този начин настоящото пазарно рали според нас се разглежда като подозрително до доказване на противното.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}