Оценка на развиващия се мечи пазар

Въведение

В тази статия използваме две ленти на Болинджър и стохастик като показатели за измерване на прогресията на мечия пазар на S&P 500. Струва си да се отбележи, че анализът ще бъде подложен на пристрастие към времевия период. Ще използваме глобалната финансова криза (ГФК), за да детайлизираме мерките и след това да ги приложим към настоящите пазарни условия. Въпреки това изводите от ГФК вероятно ще бъдат полезни, ако настоящите пазарни препятствия се окажат непреодолими за пазара.

The GFC

На седмичната графика по-долу използваме S&P 500 CFD на FXCM, SPX500:
1. Първата слабост настъпи, когато цената се плъзна от бичата зона, между горните сини и червени ленти, към неутралното пространство между сините ленти (първи етикет 1).
2. Слабостта прогресира, когато SPX500 спадна от неутрално до слабо пространство, между долните сини и червени ленти (първи етикет 2).
* На този етап червените ленти на Болинджър се движеха в посока, противоположна една на друга, тъй като волатилността започна да се разширява (първи набор от черни елипси).
* Стохастикът спадна до ниво 20 и се колебаеше около тази зона на слабост (черен правоъгълник).
* Забележително е, че горната червена лента на Болинджър се обръща надолу (първият черен правоъгълник). С това приключи първият мечи цикъл.

След това пазарът се възстановява, но в ретроспекция знаем, че това е рали на мечи пазар през май. След това пазарът започва своята ужасяваща капитулация:
3. Първата слабост настъпи, когато цената се плъзна от бичата зона, между горните сини и червени ленти, към неутралното пространство между сините ленти (втори етикет 1).
4. Слабостта прогресира, когато SPX500 спадна от неутрално до слабо пространство между долните сини и червени ленти (втори етикет 2).
* На този етап червените ленти на Болинджър се движеха в посока, противоположна една на друга, тъй като волатилността започна да се разширява (втори набор от черни елипси).
* Стохастикът спадна до ниво 20 и се колебаеше около тази зона на слабост (син правоъгълник).
* Забележително е, че горната червена лента на Болинджър се обръща надолу (втори черен правоъгълник). С това завърши вторият мечи цикъл.


[Моля, обърнете внимание, че водният знак показва датата, на която авторът е написал статията, но оста Х показва правилните дати на ГФК и нейното развитие]

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Текуща седмична графика на SPX500

  1. Първата слабост настъпи през седмицата, приключваща на 14 януари 2022 г., когато цената се плъзна от бичата зона, между горните сини и червени ленти, към неутралното пространство между сините ленти (етикет 1).
  2. Слабостта прогресира, когато SPX500 спадна от неутрално до слабо пространство между долните сини и червени ленти (етикет 2).

* След волатилността от миналата седмица червените ленти на Болинджър започват да се движат в противоположни посоки (черни елипси).
* Стохастикът се е придвижил под 50 (зелен правоъгълник).
* Ако спадне до 20 и се задържи, това ще окаже натиск надолу.
* Ако SPX 500 се задържи в слабата зона между долната синя и червена лента, потвърдена от слабото показание на стохастика, обръщането надолу на горната червена лента на Болинджър (черен правоъгълник) ще се счита за мечи развой на събитията при завършването на цикъла.

Заключение

Признаваме, че икономическите аспекти се различават значително между настоящия пазар и ГФК. Въпреки това разгледаните измервания показват, че е необходимо да се внимава. Тези критерии ще помогнат да се измери сериозността на ценовата слабост. Напр. ако цената успее да се оттласне обратно в неутрална зона от слабата зона, това ще бъде знак за позитивност. По този начин ние продължаваме да наблюдаваме

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}